ПОЛОЖЕННЯ

про порядок використання коштів фонду депутатів районної Ради

1. Загальні положення

1.1. Фонд депутатів районної Ради утворюється і використовується для надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та тим, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.

2. Джерела фінансування та порядок використання фонду

2.1. Фонд депутатів районної Ради (далі – Фонд) утворюється за рахунок коштів районного  бюджету. Головним розпорядником коштів Фонду є районна Рада в особі голови Ради.

2.2. Загальна сума Фонду визначається щорічно  при затвердженні районного бюджету. Обсяг коштів у розрахунку на кожного депутата затверджується розпорядженням голови районної Ради з наступним затвердженням на сесії районної Ради.

2.3. Громадянин, який потребує допомоги, подає депутату районної Ради заяву, у якій вказує обставини, що спонукали його звернутися за грошовою допомогою.

        До заяви додаються такі документи:

- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія посвідчення – для пенсіонерів, інвалідів тощо;

- довідка відповідних медичних закладів, правоохоронних та інших органів (міліції, пожежної частини тощо), що засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги, інші підтверджуючі документи;

- акт обстеження матеріально-побутових умов, складений депутатом районної Ради або комісією за участю депутата сільської ради (у разі потреби).

2.4. Грошова допомога надається з урахуванням частини 7 статті 170 Податкового кодексу України.

2.5. Відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Податкового кодексу України грошова допомога надається громадянам протягом календарного року у сумі, що не перевищує розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатних осіб на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

2.6. На підставі отриманих документів, депутат районної Ради приймає рішення про виділення грошової допомоги заявнику у вигляді висновку (зразок додається). Висновок та підтверджуючі документи подаються у виконавчий апарат районної  Ради для виплати. Розмір одноразової допомоги одному заявнику не може перевищувати _500_ грн.

2.7. У виняткових випадках (тривала хвороба; смерть близького родича – подружжя, дітей, батьків, якщо заявник поніс витрати на поховання; стихійне лихо та інші особливі обставини, підтверджені відповідними документами) голова районної Ради має право приймати рішення про надання допомоги у сумі, що перевищує розмір, встановлений у пункті 2.5 цього Положення, але не більше 2-х прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (на момент подання заяви).

2.8. На підставі висновку депутата районної Ради виплата грошової допомоги з Фонду здійснюється фінансово-господарським відділом виконавчого апарату районної Ради шляхом перерахування зазначеної суми на вказаний заявником рахунок, відкритий у відділенні банку.

 2.9. У випадку дострокового припинення повноважень депутата районної Ради право на використання нерозподілених коштів переходить до депутата, повноваження якого визнані на підставі рішення районної виборчої комісії (з урахуванням черговості у списках місцевих політичних партій або виборчих блоків).

2.10. Залишок невикористаних окремими депутатами коштів за станом на 1 грудня відповідного року розподіляється головою районної Ради відповідно до пункту 2.2 цього Положення.