Комісія районної Ради з питань  поновлення  прав реабілітованих

 

Чугункін Олег Павлович заступник голови районної Ради, голова комісії
Куліда                        Жанна Олександрівна начальник управління праціта соціального захисту населення райдержадміністрації, заступникголови комісії (за згодою)
Токарчук Світлана  Павлівна   начальник  організаційного відділу апарату райдержадміністрації, секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:
Вовкотруб  Сергій  Миколайович начальник  відділу  з  питань  діяльності  рад виконавчого апарату районної Ради
Нежура                    Наталія  Олександрівна в.о.  заступника    начальника - начальникавідділу бюджетної політики, прогнозуваннята  аналізу доходів фінансового  управління райдержадміністрації (за згодою)
Схаб                    Олександр Володимирович начальник сектору патрульної поліції Оратівського  відділення  поліції Гайсинського  відділу  поліції  ГУНП у  у Вінницькій області (за згодою)
Ходзіцька                 Світлана  Володимирівна начальник архівного відділу райдержадміністрації (за згодою)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Оратівської районної Ради з питань поновлення прав реабілітованих

 

  1. Комісія Оратівської районної Ради з питань поновлення прав реабілітованих  (далі – Комісія) утворюється районною Радою. Комісія  у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

  2. Головним завданням Комісії є вирішення питань, пов’язаних із установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення; відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів; поновленням житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”.

3. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

- надає допомогу громадянам в одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією;

- організовує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі чи іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого;

- доручає органам внутрішніх справ здійснювати перевірку фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв’язку з небогрунтованими репресіями (розкуркуленням);

- заслуховує інформацію відповідних службових осіб про виконання законодавства з питань реабілітації, а також надання допомоги реабілітованим громадянам і членам їх сімей;

- здійснює контроль за відшкодуванням реабілітованим громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;

- вирішує інші питання, пов’язані з поновленням прав реабілітованих громадян.

  4. Крім виконання функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення, районна комісія розглядає листи, заяви і скарги репресованих громадян або їхніх спадкоємців першої черги з питань встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим.                                                                                                                                                                                                      ппКомісія приймає рішення щодо:

- відшкодування матеріальних збитків відповідно до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна чи відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям;

- поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян.

  5. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. До складу комісії можуть входити представники громадськості, фінансових органів, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, архівних установ, а у разі необхідності – інших організацій та установ.

  6. Організацію роботи Комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

 7. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в Комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

 8. У засіданні Комісії можуть брати участь особи, які подали заяви з питань, віднесених до компетенції Комісії, або їхні представники.

 9. Рішення Комісії підписує голова (у разі його відсутності – заступник голови) і секретар комісії.

10. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий апарат районної Ради.

11. Комісія користується штампом і печаткою районної Ради.