СИМВОЛІКА  ЗОБРАЖЕННЯ, ОПИС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАПОР РАЙОНУ

І. Опис прапора району

            Прапор являє собою прямокутне полотнище, що складається із трьох рівновеликих смуг жовтого, синього і червоного кольорів, із співвідношенням сторін 2 : 3 (розмір полотнища згідно з еталоном).

            Держак прапора (довжина – 2.5м, діаметр – 5 см) – пофарбований у жовтий колір. Верхівка держака прапора увінчана маківницею, кулястим наконечником жовтого кольору, що кріпиться (навінчується) на базу того ж кольору.

ІІ. Символіка прапора

   Загальні положення:

 • пропорції прапора району узгоджені з розмірами Державного прапора України;
 • прапор району створений з урахуванням історичної традиції, властивої регіональному прапорництву, визначальними рисами якого є: відтворення на прапорі земельних емблем; зв'язок кольорової гами прапора з гербовими барвами.

     Символіка кольорів:

 • золото -  ознака багатства, добробуту, сили, верховенства;
 • синій колір символізує вірність, чесність, бездоганність, лицарські чесноти;
 • червоний колір символізує великодушність, мужність, відвагу, сміливість.

ІІІ.Положення про Прапор району

            Це Положення відповідно до історичної традиції та сучасної міжнародної практики визначає правовий статус прапора району, регламентує порядок його використання, відтворення та тиражування.

            1. Прапор району є офіційним символом Оратівського району, він наслідує історичну традицію використання регіональної символіки і є атрибутом влади органів місцевого самоврядування.

            2. Прапор району (оригінал) встановлюється у службовому кабінеті голови органу місцевого самоврядування, а на час скликання сесії вноситься до сесійної зали.

            3. Репродукування та тиражування прапора району здійснюється:

 • у вигляді кольорового, чорно-білого зображення;
 • довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів;
 • довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів.

           При репродукуванні та тиражуванні прапора району  має бути збережена кольорова і графічна тотожність оригіналу та його опису, затвердженого сесією районної Ради.

            4. Прапор піднімається на шпилі перед будинком районної Ради та органу виконавчої влади  (або в іншому відведеному місці):

 • у дні державних свят України;
 • під час проведення сесій районної Ради;
 • прийому офіційних делегацій;
 • урочистих церемоній та свят.

           За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України та прапора району,  останній не може перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується праворуч від нього (з боку глядача).

            У випадку одночасного підняття прапора району та прапора організації, фірми, установи (якщо вони розташовані поруч) прапор організації не повинен перевищувати розміри прапора району і розташовуватися праворуч від нього (з боку глядача).

            5. Прапор району може бути піднятий під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводять представницькі та виконавчі органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності.

            6. Прапор району використовується:

 • як елемент святкового оформлення районного центру;
 • під час урочистих церемоній та районних свят (фестивалі, виставки);
 • офіційними делегаціями району у загальноукраїнських та обласних, міжнародних акціях у сфері політики, бізнесу, культури та спорту;
 • під час урочистої церемонії присяги новообраного голови органу місцевого самоврядування.

           7. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть використовувати лише затверджене зображення прапора району, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції) – з дозволу районної Ради.

            При цьому згадані суб’єкти господарської діяльності зобов’язані сплатити гербовий збір, який складає 0,1 % вартості продукції.

           Ці кошти надходять до районного бюджету і можуть бути використані лише на культурно-освітні цілі (реставрація пам’яток історії, краєзнавчі видання).

            Дозвіл на користування зображенням районного прапора передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений.

            У разі втрати популярності товару через погіршення якості, власник знаку (райрада) має право розірвати угоду з фірмою-виробником.

            Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, Збройні сили, юридичні та фізичні особи, що використовують зображення прапора району з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян України.

            8. Виключне право на використання прапора району належить районній Раді. Відповідальність за дотримання вимог щодо його використання покладається на голову районної Ради.

            9. Не дозволяється без спеціальної згоди районної Ради використання прапора у випадках, не передбачених цим Положенням.

            10. У випадку наруги над прапором району на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається адміністративне стягнення (штраф) чи покарання у визначеному законами України порядку.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕРБ РАЙОНУ

І. Опис герба району

            Герб району має форму щита синього кольору, розділеного на три частини. У верхній лівій частині щита – золотий сніп, у верхній правій частині – золоте сонце, у нижній частині – дві схрещені шаблі. Герб обрамлений золотим картушем.

ІІ. Символіка герба району

            Золотий сніп символізує багаті врожаї, родючість земель.

            Золоте сонце – старовинна емблема Подільської землі, відома з початку ХV ст. – символізує добробут, розквіт, щедрість та багатство краю, належність регіону до історичного Поділля.

            Дві схрещені шаблі – відзнака козацької доби, символ історичного минулого краю, жителі якого брали участь у народно-визвольній боротьбі українського народу проти чужеземних поневолювачів.

ІІІ. Положення про герб району

            Це Положення відповідно до історичної традиції та сучасної міжнародної практики  регламентує порядок його використання, відтворення і тиражування.

            1. Герб району є регіональним символом, що наслідує історичну традицію побутування земельної символіки, офіційним атрибутом органів місцевого самоврядування.

            2. Еталон герба та супровідні документи (положення, опис) зберігаються у сесійній залі районної Ради, дублікат – районному краєзнавчому музеї й має вільний доступ для ознайомлення мешканців та гостей району.

            3. Репродукування і тиражування герба району здійснюється:

 • у вигляді кольорового, чорно-білого, об’ємного чи графічного зображення;
 • довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів;
 • довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів;

           При репродукуванні та тиражуванні герба району має бути збережена кольорова і графічна тотожність еталону та його опису, затвердженого сесією районної Ради.

            4. Зображення герба відтворюється:

 • на фасаді будинку районної Ради;
 • у сесійній залі районної Ради, органу виконавчої влади;
 • на бланках, штампах та печатці (для особливих церемоній) представницьких і виконавчих органів;
 • в офіційних виданнях районної Ради та органу виконавчої влади;
 • на центральних магістралях при в’їзді на територію району.

5. Зображення герба використовується:

 • як елемент святкового оформлення районного центру, населених пунктів району під час урочистих церемоній і районних свят (фестивалі, виставки, т.інш.);
 • на почесних грамотах, вітальних листах, пам’ятних адресах, важливих історичних документах (угодах про дружбу та співробітництво і т.інш.).

           6. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення герба (згідно з еталоном), а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції) - з дозволу районної Ради, на підставі угоди з нею. При цьому суб’єкти господарської діяльності зобов’язані сплатити Гербовий збір у розмірі 0,1 % вартості продукції.

            Ці кошти надходять до районного бюджету і можуть бути використані лише на культурно-освітні цілі (реставрація пам’яток історії, краєзнавчі видання).

            Дозвіл на користування зображенням районного герба передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений.

            У разі втрати популярності товару через погіршення якості, власник знаку (райрада) має право розірвати угоду з фірмою-виробником.

            Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, Збройні Сили, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення герба району з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян України.

            7. Виключне право на використання герба належить районній Раді. Відповідальність за дотримання вимог щодо його використання покладається на голову районної Ради.

            8. Не дозволяється без спеціальної згоди районної Ради використання герба у випадках, не передбачених цим Положенням.

            9. У випадку наруги над гербом району на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається адміністративне стягнення (штраф) чи покарання у визначеному законами України порядку.