Запобігання конфлікту інтересів

ПАМ’ЯТКА
ДЕПУТАТАТУ ОРАТІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ

ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

   Відповідно до підпунктів «б» та «в» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування.

   Для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів місцевих рад законодавством встановлено ряд обмежень та зобов’язань, що визначені розділом V (ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ) Закону України (Конфлікт інтересів) «Про запобігання корупції» та в статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Зокрема  відповідно  до статті  59-1 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  України»  сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

  Крім того, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №2 затверджені Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Пункт 6.1. вказаних методичних рекомендацій, який присвячений діяльності депутатів місцевих рад.

  Зокрема, Законом України «Про запобігання корупції» встановлено, що деякі особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виникають у діяльності певних категорій осіб та органів, можуть встановлюватися відповідними законами України, які регулюють статус та засади організації вказаних органів. Зокрема, до вказаних категорій відносяться: Президент України, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, судді, голови (їх заступники) обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад.

  Здебільшого такі особливості зводяться до обов’язку особи, яка має реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, які розглядаються, до наступного:

  1) у найкоротший термін письмово проінформувати визначений законом орган про наявний конфлікт інтересів;

  2) заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання.

  Закон України «Про запобігання корупції» окремо деталізує порядок дій у випадку наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, тощо):

  1) така особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом;

  2) про наявність конфлікту інтересів у такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу чи учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається;

  3) заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу;

  4) у разі якщо неучасть особи призведе до втрати правомочності колегіального органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем, про що відповідний колегіальний орган приймає рішення. В рішенні обирається конкретна передбачена Законом форма контролю і уповноважений на проведення контролю суб’єкт.»

   Для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів районної Ради  звертаємо  увагу  на  необхідність  дотримання зазначених норм законодавства та методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №2 

Закон України «Про запобігання корупції»